ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಯುತ/ ಅಧಿಕಾರೇತರ

1

ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂ. ಸವದಿ 

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2

ಶ್ರೀ. ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತ ,  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು
 3

ಡಾ: ಪಿ.ಸಿ  ಜಾಫರ್,  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ(ವೆಚ್ಚ), 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

 ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಿಖಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
 ನಿರ್ದೇಶಕರು
 5 ಶ್ರೀ. ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ. ಕಳಸದ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ,
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಿರ್ದೇಶಕರು
6

ಶ್ರೀ. ಅನುಪಮ್ ಅಗ್ರವಾಲ್,  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ), 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ನಿರ್ದೇಶಕರು
7

ಶ್ರೀ. ಪರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್,

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾರಿಗೆ),                                          ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಪರಿವಾಹನ್ ಭವನ್, ನಂ:1, ಸಂಸದ್ ಮಾರ್ಗ, 
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-09-2019 04:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin