ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿ. ಶಿಖಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  md@mybmtc.com ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
2 ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು, .ಪಿ.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) directorit@mybmtc.com ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
2 ಶ್ರೀ. ಅನುಪಮ್ ಅಗ್ರವಾಲ್, .ಪಿ.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ) directorsv@mybmtc.com ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

 

 

  ನವೆಂಬರ್  - 2019 ರಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್ -1 ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ವೈ. ದೇವರಾಜ್ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991204 gmtech@mybmtc.com
2 ಎಮ್.ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಉ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760529696 cme@mybmtc.com
ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೆ.ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991010 ctmo@mybmtc.com
4 ಶ್ರೀನಿವಾಸ  ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991201 cpso@mybtc.com
5 ಉಮಾಶಂಕರ ಟಿ.ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಬಯಂತರರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991185 cce1@mybmtc.com
6 ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮುಲ್ಕವಾನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991200 ctmc@mybmtc.com
7 ವೆಂಕಟೇಶ .ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991149 clo@mybmtc.com
8 ಎಸ್. ಆರ್ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು  ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991007 boardsec@mybmtc.com
9 ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 9148910786 caofa@mybmtc.com
10 ಎಲ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991081 csvo@mybmtc.com
11  ಕೆ. ಜಿ. ಸದಾನಂದ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರಿದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991151 cosp@mybmtc.com
12 ಎಮ್. ರಮೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ನಿ) (ಸ್ವ. ನಿ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991126 cmem@mybmtc.com
13 ಜಗದೀಶ್  ಕುಮಾರ್  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು   ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991011 dycpm@mybmtc.com
14 ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಫೀಜುಲ್ಲ  ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991787 clwo@mybmtc.com
15 ಭದ್ರಗಿರಿ   ಜಂಟಿ  ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991180 jointcsvo@mybmtc.com
16 ಶರಣಬಸವರಾಜು. ಕೆ.ಎನ್  (DY CME)17/1 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991017 dyctmo@mybmtc.com
17 ಯಶವಂತ ಆರ್ ನಾಯಕ (ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಕ ಅಭಿಯಂತರ) 17/1 ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991180 esto@mybmtc.com
18 ಕಿರ್ತಿಚಂದ್ರ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991154 dycosp@mybmtc.com
19 ಯಶವಂತ್  ಕುಮಾರ್. ಪಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991124  dycme@mybmtc.com
20 ಸುಮನ. ಯು ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991242 dycao@mybmtc.com 
21 ಎಮ್ ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ   ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991249 dycaoia@mybmtc.com 
22 ಜೆ.ಸತೀಶ್ ರಾಜ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ    ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991377  *-*
23 ಟಿ.ಕೆ. ಪಾಲನೇತ್ರ ನಾಯಕ್  ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ) ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ 7760991105 principalcti@mybmtc.com 
24 ವಾಣಿ. ಎಂ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ  ಅಭಿಯಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996866 wmcws1@mybmtc.com
25 ಎಸ್. ಶ್ರೀನಾಥ್   ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇ.ಕಾ-೦೧  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991133 *-*
26 ಎಮ್. ಜಗದೀಶ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991131 dcsouth@mybmtc.com
27 ಬಸವರಾಜಪ್ಪ. ಹೆಚ್.ಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760997176 dcwest@mybmtc.com  
28 ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ. ಬಿ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991211 dccentral@mybmtc.com 
29 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991132 dcnorth@mybmtc.com 
30 ರಮೇಶ. ಹೆಚ್.ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991090 dcnortheast@mybmtc.com  
31 ವಿ. ನಾಗರಾಜ್   ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991225 dceast@mybmtc.com  
     
ನವೆಂಬರ್- 2019 ರಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್-1 ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಬಿ.ಎಸ್ ಮುನಿರಾಮೇಗೌಡ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760166533 aocentral@mybmtc.com
2 ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎ  ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991248  *-*
3 ಸತೀಶ್ ಎಂ ಆರ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎರವಲು ಸೇವೆ           *-*                    *-*
4 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991126 aoacc@mybmtc.com 
5 ಆರ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991127 sm@mybmtc.com 
6 ಮೇಘ ವೈ ಜೆ  ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991156 sostores@mybmtc.com
7 ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಎ  ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996815 lawo@mybmtc.com  
8 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಎಂ ವಿ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991150 lawo@mybmtc.com  
9  ಎಮ್ ವಾಸಂತಿ  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991101  
10 ಮಧುರಾ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಜಿ    ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  7760991190  
11 ಪರಿಮಳಾ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಉಪಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991079 dycsvo1@mybmtc.com 
12 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ ಆರ್  ಉಪಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991077 dycsvo2@mybmtc.com  
13 ಎಂ ಸಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಉಪಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991076 dycsvolc@mybmtc.com  
14 ಸದಾನಂದ ಕೆ ಹಿರೇಮಠ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991333 dtonorth@mybmtc.com  
15 ಎಸ್  ಮಂಜುನಾಯ್ಕ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991335 dtosouth@mybmtc.com  
16 ಖಾಲಿ    ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991012 dtokbs@mybmtc.com 
17 ಜಿ ಎಂ ಮಹೇಶ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991099 dtoaccident@mybmtc.com 
18 ಚಾಮರಾಜ ಬಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991332 dtocentral@mybmtc.com 
19 ಶ್ಯಾಮಲಾ ಏಸ್ ಮುದ್ದೋಡಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991257 dtonortheast@mybmtc.com  
20 ಜಯಪಾಲ ಎನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ   ಕೆಬಿಎಸ್  7760991057 dtokbs@mybmtc.com 
21 ಪ್ರತಿಮಾ ಏಸ್ ವಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991203 dtoaccident@mybmtc.com 
22 ರಾಮಚಂದ್ರ ಆರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991026 dtocentral@mybmtc.com  
23 ಸಬೀನಾ ಬೇಗಮ್ ಉ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ -- dtoopn@mybmtc.com
24 ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು[ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾರ್ಯಭಾರ)] ಕೇ.ಕಾ-೦೧ 7760991133                  *-*
25 ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ)  ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ  7760991260                   *-*
26 ಸೌಮ್ಯಾ ಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾ-೦೧ 7760991135                     *-*
27 ಸೀಮಾ ಪಿ ಕೆ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಎರವಲು ಸೇವೆ          --                   *-* 
28 ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಎರವಲು ಸೇವೆ  7760991136 dmesouth@mybmtc.com 
29 ಚೈತ್ರಾ ಕೆ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991137  dmewest@mybmtc.com
30 ಚಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991331 dmeeast@mybmtc.com 
31 ಹೊಸಪೂಜಾರ ಎ ಬಿ    ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991334 dmenorth@mybmtc.com 
32 ನವೀನ್ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991083 dmenortheast@mybmtc.com 
33   ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991136  
34 ಅಮರೇಶ್ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವೋಲ್ವೋ /ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991067 dmecentral@mybmtc.com 
35 ಶೋಭಾ ಎಂ ಎ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991179  
36 ರಂಗರಾಜು ಬಿ ಪಿ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991994  
37 ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991178  
38 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿಧ್ಯುತ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996865    *-*
 
     ನವೆಂಬರ್– 2019 ರಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್- II ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಜಯರಾಮ್ ಎ.ಇ ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991220   *-*
2 ಹೆಮಲತಾ ಎಂ ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991115   *-*
3 ಆರ್ ಮಂಜುಳಾ    ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991217   *-*
4 ಪ್ರಭಾವತಿ.ವಿ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991337   *-*
5 ಸುಧಾ ಸಿ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991246   *-*
6 ಪನೀತಾ  ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991245   *-*
7 ಜಯಶ್ರೀ ರಾಜೋಳಿ  ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ     --   *-*
8 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಯಶವಂತಪುರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್ ಸಿ 7760991477   *-*
9 ಮಮತಾ ಬಿ.ಕೆ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ವಾ)  7760991222   *-*
10 ಸುದಾ ಸಿ.ಸಿ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ) 7760991339                       *-*
11 ಪ್ರದಿಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಎನ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ)           --                    *-*
12 ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಜಯನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ 7760991062   *-*
13 ಸುನಿತಾ ಜೆ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ 7760991061 atmsnbs@mybmtc.com 
14 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆಂಗೇರಿ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ 7760991016   *-*
15 ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 7760991060   *-*
16 ಸ್ಮಿತಾ ಸಿ ಯಸ್ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991024   *-*
17 ಉಷಾದೇವಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991184   *-*
18 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦4 7760999742   *-* 
19 ಉಮಾ ಏನ್ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991140   *-*
20 ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್  ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991134   *-*
21 ಶೈಲಾಜಾ ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991360   *-*
22 ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760995115   *-*
23 ಮಾನವಿ.ಕೆ.ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  7760991063   *-*
24 ಜೀವರತ್ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇ.ಕಾ-೦೨ 7760991452   *-*
25 ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991157   *-*
26 ಗಂಗಯ್ಯ ಆರ್   ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ.ಅ(ವಿದ್ಯುತ್)೧೭/೧ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991175   *-*
27 ದೀಪಕ್ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು [ಕಾರ್ಯಭಾರ - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ] ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760999000  pro@mybmtc.com 
     
      ನವೆಂಬರ್ - 2019 ರಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಪೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೨ 776099 1402 dm2@mybmtc.com
2 ಪ್ರಸನ್ನ ಡಿ.ಜಿ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೩ 776099 1403 dm3@mybmtc.com
3 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ ಎಮ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೪ 776099 1404 dm4@mybmtc.com
4 ಶೀಲ್ಪಾ ಬಿ ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರಾದಿಕಾರಿ /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ  ಘಟಕ-೦೬ 776099 1406 dm6@mybmtc.com
5 ಬಸಪ್ಪ ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು  ಘಟಕ-೦೭ 776099 1407 dm7@mybmtc.com
6 ಸತೀಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ  ಘಟಕ-೦೮ 776099 1408 dm8@mybmtc.com
7 ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ. 17/1 ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ  ಘಟಕ-೦೯ 776099 1409 dm9@mybmtc.com
8 ಪ್ರಶಾಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೧೦ 776099 1410 dm10@mybmtc.com
9 ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಕೆ ಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೧ 776099 1411 dm11@mybmtc.com
10 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೨ 776099 1412 dm12@mybmtc.com
11 ರಾಜೀವ್ ಲೋಚನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೧೩ 776099 1413 dm13@mybmtc.com
12 ವೇಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೪ 776099 1414 dm14@mybmtc.com
13 ಹೆಚ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೧೫ 776099 1415 dm15@mybmtc.com
14 ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ  ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೧೬ 776099 1416 dm16@mybmtc.com
15 ಮನ್ಮಥನ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೧೭ 776099 1417 dm17@mybmtc.com
16 ಎಸ್.ಸತೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೧೮ 776099 1418 dm18@mybmtc.com
17 ಬಿ.ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೯ 776099 1419 dm19@mybmtc.com
18 ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೦ 7760991420 dm20@mybmtc.com
19 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಿ.ಬಿ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೧ 776099 1421 dm21@mybmtc.com
20 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿ.ಹೆಚ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೨ 776099 1422 dm22@mybmtc.com
21 ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೩ 776099 1423 dm23@mybmtc.com
22 ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೨೪ 776099 1424 dm24@mybmtc.com
23 ವಿಲ್ಸನ್ ಲೋಬೋ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೨೫ 776099 1425 dm25@mybmtc.com
24 ಬಿ ಸಿ ಕುಮಾರ್  ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೬ 776099 1426 dm26@mybmtc.com
25 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಗ್ರೇಶಿ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೨೭ 776099 1427 dm27@mybmtc.com
26 ಬೀಮಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೮ 776099 1428 dm28@mybmtc.com
27 ಮುನಿಕೃಷ್ಣಾ ಎಮ್.ಸಿ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೯ 776099 1429 dm29@mybmtc.com
28 ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೦ 776099 1430 dm30@mybmtc.com
29 ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್   ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೧ 776099 1431 dm31@mybmtc.com
30 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೩೨ 776099 1432 dm32@mybmtc.com
31 ಹರೀಶಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೩ 776099 1433 dm33@mybmtc.com
32 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೪ 776099 1434 dm34@mybmtc.com
33 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೫ 776099 1435 dm35@mybmtc.com
34 ನಾಗಭೂಷಣ್  ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೬ 776099 1436 dm36@mybmtc.com
35 ಸವೀತಾ ಆದಿ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೭ 776099 1437 dm37@mybmtc.com
36 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೮ 776099 1438 dm38@mybmtc.com
37 ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೯ 776099 1439 dm39@mybmtc.com
38 ಅವಿನಾಶ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೪೦ 7760999840 dm40@mybmtc.com
39 ರಘುರಾಮ್ ರಾವ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೪೧ 7760999841 dm41@mybmtc.com
40 ಅಂಜನಪ್ಪ .ಬಿ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೪೩ 7760999843 dm43@mybmtc.com
41 ನಯನ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರಾದಿಕಾರಿ  ಘಟಕ-೪೪ 7760999844 dm44@mybmtc.com
42 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೫ 7760988645 dm45@mybmtc.com
43 ಟಿ.ಎಮ್ ನಾಗರಾಜ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು  ಘಟಕ-೪೬ 7760999846 dm46@mybmtc.com
44 ಬಿ.ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಸಾದ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೪೭ 7760999847 dm47@mybmtc.com
45 ಜೆ.ಟಿ ಚೌದರಿ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೮ 7760991148 dm48@mybmtc.com

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-11-2019 12:38 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin