ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಯು ವಜ್ರಸೇವೆಗಳು

ವಾಯುವಜ್ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವಾಯುವಜ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯಿದಿರಿಸಬಹುದು.  

 

For Information Please visit both www.mybmtc.com and www.ksrtc.com

Customer care number:080-22483777             

                                                       

ವಾಯು ವಜ್ರ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದ ವಿವರ                
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಚಾರಣಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 7760991269         
ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮಾರ್ಗ  ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ        ನಗರದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      
KIA-4 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್.ಎ.ಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ  01:50  07:00 15:00  16:30  19:20  20:40   22:00 06:10 07:10 09:20 17:30 19:00 22:10
KIA-4A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ  02:00 08:30 09:00 09:40 12:10  13:40    11:20  12:40 13:50 16:00    
KIA-5   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬನಶಂಕರಿ    ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೬ನೇ  ಹಂತ    01:50    00:20 07:30  08:10 09:20  10:30 12:00  05:30 06:00  07:00 08:30  09:30 10:20
13:00 14:00  15:00 16:00 17:00  18:00 11:30  12:50 13:40  15:00 16:00  16:30
19:00 20:00  20:30 21:30 22:30 23:10  17:00  17:30 18:00  18:30  19:15 20:20 
            21:10 22:20        
KIA-6  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ ,ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ  02:10  10:30 11:00  16:00  17:30  19:40  21:00  06:00  07:00  08:00  13:30  14:50  17:10 
 22:45            18:40 20:00         
          ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳು ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎ-೬ ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಮಾತ್ರ             
 00:45 11:30 13:00  18:30  20:10  23:30  09:00  10:00  16:00  18:00  21:00  22:30 
KIA-7A  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ .ಡಿ.ಎ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಶಿವಾಜಿನಗರ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ,ದೊಮಲೂರು , ಸೋನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್   01:50 07:10 08:40  11:20 13:00 16:50  19:00  05:25 06:40  09:20  10:10 11:00  14:50 
 20:50 23:35           16:50 17:55  18:55  21:40     
KIA-8 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್  02:10     00:00 00:30  01:00 06:00  06:30 07:00  00:00  00:30  01:30  03:30  04:00  05:00 
07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 05:45 06:30 07:00 07:30 08:30 09:40
10:30 11:15 12:00 12:30 13:00 13:30 10:30  11:30 13:00 14:30 15:15 16:00
14:00  14:30  15:00  16:00  16:20 16:40 16:30 17:00 17:30 18:00  18:30 19:20 
17:30 18:00 18:30 19:00  19:30  20:00  22:30  23:15         
20:30 20:45 21:00 21:30 21:45  22:00             
22:30 23:00  23:30                   
KIA-8A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕುವೆಂಪುನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 02:10 02:00 03:00 04:30 05:30 07:15 08:45 04:30 05:15 06:45 07:45 11:30 12:30
09:15 10:15 14:45 15:45 17:15 17:45 13:30 14:45 17:45 19:00 19:55 20:45
KIA-8C ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಚಂದಾಪುರ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ  03:00 04:00 05:00 15:30 17:00     08:00 09:00 19:00 20:30    
KIA-9      ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ       ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ        01:10   00:00 01:00  01:45  02:30  02:45  03:00 00:00  00:40  01:30  02:30  03:15 04:00 
03:30 04:00 04:30 04:45 05:05 05:25 04:30 05:00 05:35 06:10 06:25 06:40 
05:45 06:00 06:10 06:20 06:30 06:50 07:00  07:25  08:10  08:25 08:40  09:05 
07:05 07:25 07:40 08:10 08:25 08:40 09:30 09:45 10:00 10:30 11:00 11:30
09:10 09:40 09:55 10:10 10:30 10:50  11:45 12:00  12:20  12:40  13:00 13:30 
11:05 11:20 11:35 11:50 12:20 12:35  13:45 14:00 14:15 14:35 14:55  15:10
12:50 13:10 13:20 13:30 14:00  14:10  15:25 15:45 16:10 16:30 16:45 17:00 
14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
16:40 16:55 17:15 17:45 18:15 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:25 19:40
18:45 19:00 19:15 19:45  20:05  20:25  19:55  20:10  20:25  20:40 20:55 21:00 
20:45 21:05 21:25 21:40 21:55 22:25 21:10 21:25 21:40 22:10 22:30 22:50
22:55 23:25         23:05 23:20        
KIA-10   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಸಿ    ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಯಶವಂತಪುರ ,ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ      01:45 05:00  06:00  07:00  08:00  10:00  11:00  02:00  04:00  05:00  06:00  08:00 09:00 
 12:00  13:00 14:00 16:00 17:00 18:00  10:00  11:00  12:00 13:45  14:45  15:45
19:00 19:45 20:30 21:30 22:30  23:30  16:45 17:30 18:15 19:15  20:15  21:15 

KIA-14

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಡಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್

ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ , ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ 

01:50 05:30 06:30 08:50 09:50 10:50 12:30 06:30 07:30 08:00 09:00 11:00 12:00
17:30 18:35 19:35 21:00 22:00 23:30 19:50 20:50 21:50 23:05    

                                                          

                                                                                 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಹಾಯ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ 

ಕ್ರ. ಸಂ                          ಬಿಂದುಗಳು                         ಬಿಂದುವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 
1 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  7760991170
2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈನ್  ಗೇಟ್ ) 7760991268
3 ಹೆಚ್. ಎಸ್ .ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್  7760991267
4 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  7760991262
5 ಹೆಚ್.ಎ .ಎಲ್  ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ  7760991264
6 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ  7760991269
7 ಜೆ ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ  7760991265

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಒ)

                                                                                                                                            ಬಿಎಂಟಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-01-2021 05:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ